01/04/2023

TOPLUCA GÜRLEYİK KÖYÜMÜZDE YAĞMUR DUASINA ÇIKILDI

  • 03/05/2018

ALLAH'IN YAĞMUR YAĞDIRMASI İÇİN TOPLUCA GÜRLEYİK KÖYÜMÜZDE YAĞMUR DUASINA ÇIKILDI

Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et.

Ya Rab! Bizi yağmurla su ver. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz.

Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden su ver, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir.

Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.1 Mayıs 2018