20/06/2024

Sarıyar Ve Çevresi Yardımlaşma Ve Kültür Dernek Toplantısı

  • 27/08/2018

SARDER GENEL KURUL BİLGİLENDİRME NOTU :

Derneğimizin 23 Ağustos da coşkuyla ve samimi havada yapılan genel kurulunda aşağıdaki kararlar alınmıştır ;

1-Yönetim kurulu raporu ve Gelir gider hesapları okunmuş,oybirliği ile kabul edilmiş ve yönetim kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

2-Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış ,

3-Cenazelerde ve burs dağıtımında yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

4- Üye aidatlarının 2018 ve 2019 yıllarında 20 tl, 2020 yılında 25 tl ve 2021 yılında 30 tl olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dilek ve temenniler bölümüyle toplantı sona ermiştir.

SARDER YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU (Asil) 
Feridun Tekin

Şadiye Yücel

Ertunç Yılmaz

Ali Serkan Alkan

Murat Türk

Şükran Karakoç

Seyfi Hancı

YÖNETİM KURULU (Yedek)

Ünal Öztürk

Ahmet Gökaydın

Sabahattin Karademir

Barış Tekin

Bircan Kümüş

DENETİM KURULU (Asil)

Necmi Şimşek

Günay Ayyandı

Sezai Yar

DENETİM KURULU (Yedek)

Fikret Kavak

Emine Işık

Ahmet Çağdaş Dural