18/05/2021

NALLIHAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 • 28/09/2017

NALLIHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AMACA YÖNELİK GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI         

       Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulunca 21.06.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararı ile uygun görülen “ YALNIZ DEĞİLSİNİZ” isimli Yaşlı ve Engelli Evde bakım projesi kapsamında 6 aylık dönemde çalıştırılmak üzere Geçici 4 bayan işçi alımı yapılacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 4 adet Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ( Geçici işçi ) Ünvanlı personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR : 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

 • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş , 50 yaşını doldurmamış olmak

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 • Tük Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına uğramış suçlar , Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, casusluk, zimmet ,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

 • Adli sicil kaydı bulunmamak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut özrü veya akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR :

 • Başvuru tarihi itibariyle Nallıhan ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

 • Bayan olmak.

 • Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması,

 • Öncelikle 3294 Sayılı kanun kapsamında muhtaç durumda bulunan vatandaşlardan olması.

 • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Sertifikasına sahip olması.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

Diploma

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

 • Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

 • Adli Sicil belgesi

 • Sağlık Raporu

 • Hasta ve Yaşlı refakatçisi Sertifikası

 • Özgeçmiş

 • Başvuru Formu ( Vakıftan temin edilecek )

 • Varsa Diğer Sertifika ve belgeler.

BAŞVURU TARİHLERİ : 22.09.2017 – 29.09.2017 tarihleri arasında Nallıhan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakfına şahsen yapılacaktır.

SEÇME VE MÜLAKATLA İLGİLİ BİLGİLER ADAYLARA AYRICA DUYURULACAKTIR.