16/04/2024

NALLIHAN BELEDİYE’SİNDEN DUYURU

  • 26/11/2015

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

 

1-   Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Nallıhan Belediyesi’ne ait, 1-12 sıra nolu, 12 (on iki) adet aracın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık İhale Usulüyle, 01.12.2015 Salı günü Saat 11:00’den itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Nallıhan Belediyesi Merkez Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO PLAKASI MARKASI CİNSİ MODEL YILI DURUMU MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1 06 NAB 08 FARGO KAMYON(DAMPERLİ) 1985 Trafikten çekilmiş 6.750.00 TL 202,50 TL
2 06 NDL 92 ISUZU KAMYON(ÇÖP ARACI) 1994 Trafikten çekilmiş 5.000,00 TL 150,00 TL
3 06 NAL 08 ISUZU OTOBÜS 1994 Trafikten çekilmiş 4.750,00 TL 142,00 TL
4 06 NDF 51 BMC KAMYON(DAMPERLİ) 1996 Trafikten çekilmiş 6.000,00 TL 180,00 TL
5 06 BD 8668 DESOTO KAMYONET 1993 Trafikten çekilmiş 2.250,00 TL 67,50 TL
6 06 NCB 53 MITSUBISHI OTOBÜS 2006 Trafikten çekilmiş 60.000,00 TL 1.800,00 TL
7 06 NAB 13 STYER TRAKTÖR (RÖMORKLU) 1990 Trafikten çekilmiş 8.000,00 TL 240,00 TL
8 06 NBR 63 MERCEDES O302 OTOBÜS 1985 Trafikten çekilmiş 5.000,00 TL 150,00 TL
9 06 NAS 15 OTOYOL OTOBÜS 1997 Trafikten çekilmiş 12.500,00 TL 375,00 TL
10 06 NCK 90 MERCEDES O303 OTOBÜS 1991 Trafikten çekilmiş 10.000,00 TL 300,00 TL
11 06 BDK 62 ISUZU NPR 595 KAMYON (ÇÖP ARCI) 1996 Trafikten çekilmiş 2.500,00 TL 75,00 TL
12 06 NAS 59 BMC KAMYON(DAMPERLİ) 2002 Trafikten çekilmiş    7.750,00 TL 232,50 TL

2- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,

b) 2015 Yılına ait Kanuni ikametgâh,

c) 2015 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2015 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

f) Gerçek / tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin 2015 yılı noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküleri,

g) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2015 yılı Noter Tasdikli sureti

h) Her bir araç için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu aracın plakası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

j) Yukarıda b,c,d şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

k)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, belediyemize borcu yoktur yazısı.

 

3- İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen % 3 oranında geçici teminat tutarını, katılacağı her araç için ayrı yatıracaktır.

 

4-Her araç için açık arttırma bedeli 100,00 TL dir.

 

5- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

6- Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan olunur.