11/12/2018

SARIYAR'IMZDA KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU

  • 03/08/2018

SARIYAR'IMIZDA KURBAN FİYATLARI

Sarıyar'ımızda kurbanlık fiyatları aşağı yukarı belli oldu. Küçükbaş 600 TL ile 1.500 TL. Arası,Büyükbaş 8.000 TL ile 11.000 TL Arası olarak belirlendi. Kilosu 20 ve 22 arasında değişen canlı  küçükbaş  Kuzunun satış fiyatı 1.000 lira , Kilosu 20 ile 22 arasında değişen canlı  dananın 7/1 hisse fiyatı ise 1.100 lira olarak belirlendi.

 Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi gösterişli bulunmalıdır. Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır.

NİYET EDİLMESİ LAZIM

Hayvanı keserken: ((Bismillahi Allahu Ekber)) “Allâh’ın adıyla (bu kurbanı kesiyorum). Allâh en büyüktür” demek müstehabtır. Bakkâlî (Rahimehullâh): ((Bismillahi Vallahu Ekber)) demek müstehabtır demiştir.

Bir kimse besmele çeker fakat kurbanı kesmeye niyet etmezse, helal olmaz. Kesilen hayvanın etinden yemenin helal oluşu ancak üzerine besmele çekildiği zamandır. Şayet hayvanı keserken başka bir işe başlamak için besmele çekerse, helal olmaz.

HİÇBİR ORTAĞI YOKTUR!

“Allâh’ın ismiyle (bu kurbanı kesiyorum). Allah’ım falanın kurbanını kabul et” derse mekruh olur. Böyle demekle başkası besmeleye ortak edilmiş olmaz. Bu nedenle haram değil, mekruhtur.

Şayet bu sözü hayvanı kesmek için yatırmadan veya besmele çekmeden önce yahut hayvanı kestikten sonra söylerse mekruh olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kurbanını kesmek istediği zaman şöyle derdi: “Bu, Sendendir ve Senin içindir. Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Allâh’ın ismiyle (bu kurbanı kesiyorum). Allâh en büyüktür.” (Şeyhzâde, Mecme‛u’l-enhur, 4/155)

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR

1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

2- Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.

3- Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

4- Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.

5- Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

6- Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir.

7- Kurbanın ve her hayvanın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi [mesanesi].

8- Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir.

9- Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir.

10- Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.

11- Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vacib yerine gelmiştir.

12- Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir, ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez.

13- Kurban derisi namaz kılan fakire verilir. Ne yapıldığı bilinmeyen yerlere vermemelidir. Evde de kullanılabilir. Parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı da satılabilir.

14- Ortaklardan biri kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir.

15- Karnı yarılıp, yavrusu çıkarıldıktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez.

16- Canlı hayvanın her parçası haramdır. Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin pişirmeden yemesi caizdir. [Mesela çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte mahzur yoktur.]

17- Makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir. (Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim) derse, o zat gelince kesilir. O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; fakirlere verir. Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir.