22/05/2022

SARIYAR BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

  • 29/12/2019

Sakarya nehri üzerinde Ankara vilayetinin Nallıhan İlçesinin 25 km güneyindeki Sarıyar Köyü civarında kurulan Sarıhar Barajı Ve Hidroelektrik Santrali , ismini bu köyden almıştır.Sakarya Nehri rejimine ait etütler E.İ.E.İ.

tarfından 1935yılında ve jeolojik etütler ise 1943 yılında başlamıştır.1950 yılında Amerikan'nın tanınmış müşavir mühendislik "ınternational Engineering Co. Inc. firmasına bir ekonomik rapor tanzim ettirilmiş ve barajın Kaya Dolgu olarak yapılması için avam projeler yine aynı firma tarafından hazırlanmıştır.Bu projelere göre ve Marshall teknik yardımlarından faydalanılarak 1951 yılında ETİBANK tarafından inşaatına geçilmiştir.Kaya dolgu barajı sonradan teknik ve ekonomik sebepler yüzünden Beton Ağırlık barajına çevrilmiştir.

Sarıyar Barajı ve Elektrik Santrali ,Sakarya Nehri düzenleme projesinin en ehemmiyetli bir parçasıdır.sakarya nehri Sarıyar Köyü önlerinde önce batıdan kuzeye ve sonra yine Batıdan doğru sert bir dirsekle istikametine değiştirir. Sarıyar Barajı bu dirseğin 1,5 km kadar ilerisindedir.

Türkiyenin büyük barajlarından olan ve bu bendin arkasında normal çalışma seviyesinde 1 milyar 900 milyon m3 hacim ve 83 km2 lik yüz ölçümü olan bir göl teşekkül etmektedir.Su toplama havzası Türkiye yüz ölçümünün takriben 19 da biri kadardır.Böylece toplanmış sudan400 milyonkwh enerji üretilmekle beraber Sakarya'nın barajdan Karadeniz'e kadar 360km tutan nehir rejimi düzenlenerek bu bölgeler sel tehlikesinden korunmaktadır.

İnşaatına 1951 yılında başlanan tesis 1956 yılı sonlarında 2 grupla işletmeye açılmıştır.daha sonra 1966 yılında 2 grubun teksili ile 4x40000 kw takatla santral olarak bugün için Türkiye'nin Hidroelektrik Santralleri arasındadır Bunlara ilave olarak iklim şartlarındaki değişmeler yönünden ağaçlandırmayı sağlamak , balıkçılık,su nakliyatı,

su sporları ve turimin gelişmesini sağlamaktır.Sarıyar Barajı ,fezayan hallerinde suyun zarar vermeyecek şekilde akışını tanzim ederek Sarıyardan Karadenize kadar 360 km lik nehir vadisindeki şehir ,kasaba, köy vearazileri su taşkınlarından korumaktır.

Sarıyar Hidroelektrik Santralinin bu açıdan yeri taşkından koruma ve enerji üretimi gayesi memleket ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Gölü Besleyen Akarsular

Sarıyar baraj gölünü besleyen akar sular ,Sakarya nehri ile bu nehrin kolları olan Aladağ, Kirmir çayları ve debisi yılın büyük bir kısmında 1m3 altında bulunan gürleyik Çayıdır.Sakarya nehri devamlı olarak su getirmekte olup Aladağ ve Kirmir çayları birer sel deresi karakterindedir.Bu derelerin debileri 200 m3 ün üzerine çıktığı gibi yaz aylarında 1 m3 ün altına düşmektedir.

Sakarya ve kollarının ortalama debisi 79,2 m3/sn .dir. Yaz aylarında 16m3/sn. yeye kadar düşen debi feyezan hallerinde 1614m3/sn. yeye kadar yükselmiştir.

Su İletişim Tesisleri

Su iletişim tesisleri Kuvvet Tüneli ,Denge bacası, Cebri Borulardır.

Su alınarak denge bacasına kadar gelir.Denge bacasının görevi , basıncı ayarlayıp , santrale suyu dağıtmaktır.Denge bacasından çıkan su iki boruya ayrılır. Sonra dört adet tribüne gitmek üzere dörde ayrılarak elektrik üretimi sağlanır.29 Aralık 2019