19/10/2018

MAHALLE BEKÇİLERİ GERİ DÖNÜYOR

  • 01/12/2017

Başkent Ankara'nın çeşitli ilçelerinde görevlendirilecek personeller için açılan kadro sayısı ise bin adet olarak belirlendi. 22 Kasım - 6 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak başvuruların ardından adaylar 11-15 Aralık 2017'de sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Başvuru şartları belli oldu

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisansüstü mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından il/ilçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26

Başvurular 22 Kasım'da başlayacak

Ankara bekçi alımı için başvuru işlemleri 22 Kasım 2017'de başlayacak ve 6 Aralık 2017'de sona erecek, başvurular İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için dilekçe ve diğer evraklarla birlikte başvuru yapacaktır. Başvurularda yalnızca bir ilçe için başvuru yapılabilecek, birden fazla ilçe için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Adaylar yapılacak sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

  • T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,

  • Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

  • Askerlik durum belgesi,

  • 4,5x6 cm ölçülerinde altı (6) adet fotoğraf,

  • Adli sicil belgesi,

  • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

  • Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır

Sözlü sınavlar Aralık 2017'de

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar 11 - 15 Aralık tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar, "Sınava Giriş Belgesi"ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır ve adaylar sınava bu belgeyle girebileceklerdir.